Ο ρόλος του Σ.Ε.Ε.Μ.Π. είναι καθαρά δυναμικός και άμεσος, σε ότι αφορά την αναβάθμιση της αγοράς της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου, ώστε να πάρει την υψηλή θέση που της αξίζει, μέσα στον μεγάλο εμπορικά πληθυσμιακό όγκο που εδράζεται το νησί μας.

Συγκεκριμένα:

1. Προστασία των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών μας.

2. Συνεργασία με όλους τους φορείς (δημοτικούς, περιφερειακούς, κρατικούς, επιμελητηριακούς, εθελοντικούς, φιλανθρωπικούς κλπ)
για επίλυση προβλημάτων, προβολή και προώθηση, υλοποίηση νέων συνεργασιών, πραγματοποίηση εκδηλώσεων κλπ

3. Άμεση και έγκαιρη πληροφόρηση για ότι νέο αφορά τους επαγγελματίες μας.

4. Καλλιέργεια της συναδελφικότητας και της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών μας.

5. Όλα αυτά με γνώμονα πάντα την προστασία του μνημείου που μας στεγάζει.

Ο σκοπός που υπηρετεί ο σύλλογος, βασίζεται στο «ισχύς εν τη ενώσει»,προκειμένου να προοδεύσουμε και να είμαστε ανταγωνιστικοί στις προκλήσεις αλλά και στις δυσκολίες των καιρών μας.