Βασίλης Δοντάς

Πρόεδρος

Μαρία Αγγέλου

Αντιπρόεδρος με αρμοδιότητες Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Μιχάλης Μισσίκος

Υπεύθυνος Διαφήμισης

Σταύρος Ζουρουδής

Γραμματέας

Νίκος Καραμαρίας

Ταμίας

Τζημόπουλος Ηλίας

Υπεύθυνος Καθαριότητας και Διαχειριστής Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης μελών

Θέμης Ζαϊρης

Μέλος

Βασίλης Καρακατσάνης

Μέλος

Μάριος Τσιμπιδάκης

Μέλος